Με πρωτοβουλία Γ. Ζαββού εκσυγχρονίζεται η λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου


Με πρωτοβουλία του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Ζαββού και σε συνεννόηση με την επενδυτική κοινότητα η κυβέρνηση δρομολογεί αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Ζαββού συστάθηκε 11μελης νομοπαρασκευαστική επιτροπής για την αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, της οποίας θα προεδρεύει η Ελένη Βρέντζου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών.
Ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) ορίσθηκε στην επιτροπή ο Μιχάλης Καραμανώφ, επικεφαλής της ομώνυμης χρηματιστηριακής.
Έργο της επιτροπής θα είναι η σύνταξη σχεδίου νόμου με το οποίο θα επικαιροποιείται το πλαίσιο λειτουργίας του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, ως προς τη διακυβέρνησή του, τη σύνθεση και λειτουργία του ιδίως σε σχέση με τους νόμους 4335/2015 και 4514/2018 και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Ζαββού, η επιτροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της εντός έξι μηνών από τη σύστασή της, ήτοι έως τα μέσα Νοεμβρίου.
Το Συνεγγυητικό είναι ένας θεσμός με ένα αιώνα παράδοση που δημιουργήθηκε για να αποζημιώνει τους πελάτες - επενδυτές των χρηματιστηριακών εταιρειών στην περίπτωση που λόγω μόνιμης και οριστικής αδυναμίας τους δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους από παρασχεθείσες προς αυτούς επενδυτικές υπηρεσίες.
Με τα χρόνια μέλη του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών εκτός από τις χρηματιστηριακές εταιρείες (Α.Ε.Π.Ε.Υ), έγιναν οι τράπεζες που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες , οι Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.), οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.) που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, κ.α..
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.