Ακυρώθηκε η προμήθεια €2 εκ. για drones στο μεταναστευτικό

Ρεπορτάζ Ιωάννα Ηλιάδη
Η πολυδιαφημισμένη προμήθεια drones (πτητικών μέσων επιτήρησης) για το μεταναστευτικό, ακυρώθηκε από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η οποία έκρινε παράνομη την διαδικασία του κατεπείγοντος με την αποφυγή δημοσίευσης προκήρυξης και της κατάτμησης σε μικρότερες προκηρύξεις.
Με απλά λόγια, κλήθηκαν στον διαγωνισμό μόνο συγκεκριμένες εταιρίες, (όπως έχει γίνει ανάλογα με με τα πλωτά φράγματα) χωρίς να δημοσιευτεί η προκήρυξη, ενώ για να μην υπερβούν το νόμιμο ποσό, «έσπασαν» τον διαγωνισμό στα δυο, και έγινε έτσι η ανάθεση σε διαφορετικές εταιρίες.
Η προμήθεια, αρμοδιότητας ΥΦΕΘΑ Αλκιβιάδη Στεφανή, «σκόνταψε» όταν μια εταιρία από την Κρήτη, η «ALTUS LSA» προσέφυγε στα αρμόδια όργανα, καθώς είχε αποκλειστεί από τον διαγωνισμό.
Η προσφυγή αυτή αποκάλυψε πλήθος ατασθαλειών στην όλη διαδικασία, που είχαν ως αποτέλεσμα την ακύρωση των συμβάσεων με τις εταιρίες στις οποίες είχε κατακυρωθεί η διαδικασία.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με έγγραφα στο Διαύγεια, που φέρουν την υπογραφή του Αλκιβιάδη Στεφανή, μετά την απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών, ακυρώθηκαν
  • Η ∆ιαδικασία Σύναψης Σύµβασης µε ∆ιαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 µεταξύ του Πολεµικού Ναυτικού (ΠΝ) και της εταιρείας «DRONE SOLUTIONS S.A
µε αντικείµενο την Προµήθεια Μη Επανδρωµένων Αεροσκαφών (ΜΕΑ) για την υποβοήθηση του έργου των πλοίων του Πολεµικού Ναυτικού αναφορικά µε την επιτήρηση και τον έλεγχο των µεταναστευτικών ροών, εκτιµώµενου προϋπολογιζόµενου κόστους 1.329.680,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων, απαλλασσοµένου ΦΠΑ)
  • Η ∆ιαδικασία Σύναψης Σύµβασης µε ∆ιαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 µεταξύ του Πολεµικού Ναυτικού (ΠΝ)
και της εταιρείας «MOISS LTD» µε αντικείµενο την Προµήθεια Μη Επανδρωµένων Αεροσκαφών (ΜΕΑ) για την υποβοήθηση του έργου των πλοίων του Πολεµικού Ναυτικού αναφορικά µε την επιτήρηση και τον έλεγχο των µεταναστευτικών ροών, εκτιµώµενου προϋπολογιζόµενου κόστους 853.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων, απαλλασσοµένου ΦΠΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.