Η ΑΦΥΠΝΙΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟ ΓΕΝΟΣΦώς Ελληνικόν εις όλους τους Έλληνας καί όλας τας Ελληνίδας.
 Υγρός ο καιρός καί κρύος εις τούς 0°C, εν Ουψάλα. 
Οι δέ Σουηδοί Δημοκράται ανακοινώνουν ότι αγαπούν τάς Ευρώπας. 
Τό Σπουδαιότερον όλων δι΄ όλους ημάς τούς Έλληνας τό γένος είναι η ΑΦΥΠΝΙΣΙΣ. Διότι όπου καί νά διαμένωμε, εις τήν Δρακολίμνην τής Τύμφης, εις τήν Κόνιτσα, εις τό φιλόξενον Μιτσικέλι, εις τό Διδυμότειχον είτε εις τήν Ανατολικήν Ρωμυλίαν καί Αυστραλίαν κρύβωμεν σπειροειδές μόριον ή DNA ιδιαίτερον. Τό Ελληνικόν. 
Ποίον λοιπόν είναι τό Υπ΄Αριθμόν Ένα «ζητούμενον» τού 21ου αιώνος; 
Τό DNA. 
Όμως ο κομμουνιστής, είτε ο φιλελέ λοβοτομημένος απαξιεί κατακεραυνώνει ακριβώς αυτό τό καίριον «ζητούμενον» πού απασχολεί τόν «μοντέρνον» άνθρωπον. 
Τί καταγωγήν έχεις ερωτούν παντού εις Δύσιν καί Ανατολήν. 
Όπου καί νά ευρεθής ερωτούν από ποιά χώρα κατάγεσαι. Μάλιστα οι απόγονοι των μοιραίων καί αποδιωγμένων απλοποιούν αυτό τό «ζητούμενον» μέ τό: 
Ποία γλώσσα ομιλείς;
 Οί πλέον δέ αφελείς ερωτούν, ποίαν γλώσσα ομιλείται εις τό οικογενειακόν περιβάλλον; Θά έλεγα ότι, τουλάχιστον εις τήν Ευρώπην επιχειρείται η αναζήτησις καί καταγραφή τών ομογενών. Καί όχι μόνον. 
Διότι πρό δεκαετιών οι τριτοκοσμικοί επιχειρούσαν νά ενταχθούν καί νά αφομοιωθούν εις τήν «πολιτισμένην» δυτικήν κοινωνίαν. Καί συνεπώς νά διατηρηθή η άλφα ή βήτα κοινωνία τής Ευρώπης. 
Σήμερον όμως, μετά μόλις 3-4 δεκαετιών, παρατηρούμε τό εξής «παράδοξον» ότι ουδείς τών τριτοκοσμικών, νεοεποίκων κλπ ομιλεί ή αναφέρεται εις «τάς Ευρώπας». 
Η Γαλλία επί παραδείγματι ή άλλως Φραγκία επιδέχεται μίαν «μεταρρυθμιστικήν Αγωγήν». Ακόμη καί εις τόν χώρον τής Γλώσσης. 
Παρατηρώμεν δέ ότι ουδείς τών αριστεροφιλελέ κλπ πολιτικών εις τήν Ευρώπην λέγει: Εμείς αγαπούμε τήν Ευρώπην! Τήν Ευρώπην τών διαφορετικών εθνών είτε λαών, μέ τήν διαφορετικήν γλώσσαν είτε τάς διαφορετικάς παραδόσεις, ήθη καί έθιμα. Προσφέρονται «διεθνιστικά» φαγητά, πρόστυχα θά έλεγα καί ευτελή. 
Η κακογλωσσία μένεται. 
Διότι αίφνης υποχρεωνόμεθα εν Ευρώπη νά γνωρίζωμε έναν «χυλόν» παμπολιτισμών. Πράγμα τό οποίον ονομάζεται «εντακτική πορεία τών τριτοκοσμικών εις τήν Ευρώπην». Η δέ τριτοκοσμική τουρκία ετοιμάζεται διά «πόλεμον». Διά «νεοοθωμανιστικήν» εισβολήν καί επικράτησιν. Διότι έως τό 1800 είχεν «αυτοκρατορίαν». 
Διερωτώμαι: Εκείνη η « οθωμανική αυτοκρατορία» μέ «τό υάλινα κέλυφος» καί τήν μουσουλμανικήν καί σουλτανικήν δομήν επανέρχεται; Η κακεντρεχής τουρκική τού 1928 είτε η αραβική «γλώσσα» καί γραφή τού τότε έχουν αποκτήσει πρωτοκαθεδρίαν εις τά χρηματιστήρια;
 Διότι λάμπει μέ τήν απουσίαν της εύρωστη Πολιτική καί Πνευματική Ηγεσία εν Ελλάδι, παρ΄ ότι Έλλην υπήρξεν ο δημιουργός τής ΑΟΖ του 1982.

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος 
Ουψάλα  

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.